Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 24.05.2018

Rekisterinpitäjä

Nimi: Hotelli ja Ravintola Aada Oy, 0929861-6
Osoite: Kauppakatu 32, 80100 Joensuu
Muut yhteystiedot: puh. 013-2562200, info@hotelaada.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Hannu Vepsä
Osoite: Kauppakatu 32, 80100 Joensuu
Muut yhteystiedot: puh. 013-2562200, hannu.vepsa@hotelaada.fi

Rekisterin nimi

Hotellijärjestelmän matkustajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Majoitus- ja ravitsemustoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilytttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito.

Rekisterin tietosisältö

Matkustajailmoituksen tiedot ja asiakkaan antamat asiakastiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Matkustajailmoitukset säilytetään lukollisessa tilassa, jonne pääsy vain työvuorossa olevalla henkilöstöllä.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä hotelli Aadan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Pääsy yleisen verkon kautta on estetty.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterin pitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan joko matkustajailmoituksessa tai ilmoittamalla kiellosta rekisterin yhteyshenkilölle.